Makolo Digital Tele- LAVDCONGO

RDC:Les 22 Premiers Ministres depuis 1960

primature-Liste des 22 Premiers Ministres depuis 1960

1. LUMUMBA Emery Patrice : 30 juin 1960 – 05 septembre 1960

 

2. ILEO SONGO AMBA Joseph : 12 septembre 1960 – 29 septembre 1960

 

3. ADOULA Cyrille : 02 août, 1961 – 09 juillet 1964

 

4. TSHOMBE Moïse : 09 juillet 1964 – 13 octobre 1965

 

5. KIMBA Evariste : 18 octobre 1965 – 24 novembre 1965

 

6. Colonel MULAMBA KADIMA NYUNYI Léonard : 24 novembre 1965 – octobre 1966

 

7. MPINGA KASENDA : 06 juillet 1977 – 06 mars 1979

 

8. BO-BOBOLIKO LOKONGA LOME : 06 mars 1979 – 27 août 1980

 

9. NGUZ KARL-I-Bond Jean :

 • 27 août 1980 – 17 avril 1981
 • 25 novembre 1991 – 17 août 1992

 10. NSINGA UDJU Joseph :

 • 08 octobre 1981-05 novembre 1982
 • 31 octobre 1986-22 janvier 1987

 

 11. KENGO WA DONDO Léon :

 • 05 novembre 1982 – 31 oct.1986
 • 26 novembre 1988 – 24 avril 1990
 • 16 juin 1994 – 24 mars 199

 

 12. MABI MULUMBA Evariste : 22 janvier 1987 – 07 mars 1988

 13. SAMBWA PIDA BANGI Jules Fontaine : 07 mars 1988- 26 novembre 1988

 

14. LUNDA BULULU Vincent de Paul : 25 avril 1990-15 mars 1991

 

15. MULUMBA LUKOJI : 30 mars 1991-27 juillet 1991, 27 juillet 1991 -30 septembre 1991

 

16. TSHISEKEDI WA MULUMBA Etienne :

 • 22 juillet 1991 – 25 juillet 1991
 • 30 septembre 1991 – 21 octobre1991
 • 10 août 1992 – 01 décembre 1992
 • 02 avril 1997 – 09 avril 1997

 

 

17. MUNGUL DIAKA Bernardin : 23 octobre 1991 – 25 novembre 1991

 

18. BIRINDWA Faustin : 20 mars 1993-18 juin 1994

 

19. Général LIKULIA BOLONGO Norbert: 09 avril 1997- 17 mai 1997

 

20. GIZENGA FUNJI Antoine : 30 décembre 2006-26 octobre 2008

 

21. MUZITO Adolphe : 26 octobre 2008 – 7 mars 2012

 

22. MATATA PONYO Mapon : 18 avril 2012 – .

 

 

IAM/La Référence Plus

Translate »